Lediga Kontor Göteborg

Vi har kontorslokalen

Så väljer du rätt lokaler

Om du har planer på att expandera verksamheten inom en snar framtid är det inte omöjligt att du också behöver uppgradera dina kontorslokaler. Det är en stor utgiftspost för de flesta företag, så om du planerar att flytta och att expandera verksamheten är det viktigt att hitta en plats för ett överkomligt pris som också passar dina behov. Saker att fundera över är:

Utrymme

När du väljer den perfekta lokalen är det viktigt att se till att du får den yton som tillgodoser dina behov. Företagare gör ofta misstaget att välja kontorslokaler som är för små, även om lagom är bäst. Det är viktigt att välja plats som kan tillgodose långsiktiga behov; om du har planer på att expandera verksamheten innan du signerar ett hyresavtal är det viktigt att välja ett kontor som gör att du kan utnyttja denna möjlighet. Se till att välja premisser utan några restriktioner när det gäller inredning och utformning. Du behöver också fönster som ger lite dagsljus. 

Läge

Om du vill att verksamheten ligger i ett köpcentrum, en trafikerad gata eller nära Göteborgs hamn kan du behöva betala lite mer. Du vill att organisationen ska vara placerad i en säker stadsdel, på bekvämt avstånd för kunder eller klienter. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig så att den inte kommer att utgöra ett problem för kunder och anställda.

Byggnad

Se till att byggnaden uppfyller dina behov. Alla har det bättre i en byggnad som är väl underhållen. Byggnaden ska ha god ventilation, naturligt ljus och behagliga färger, material och golv.

17 Sep 2013